gluten introductie

De ideale timing voor het introduceren van gluten in het dieet van baby’s is al langere tijd onderwerp van discussie. Er werd gedacht dat het vroeger (wanneer het kind 4 tot 6 maanden oud is) introduceren van kleine hoeveelheden gluten, het liefst gedurende de periode van borstvoeding, het risico op coeliakie verlaagt. Dit is gebaseerd op kennis uit eerder onderzoek, bijvoorbeeld naar de Zweedse coeliakie epidemie van halverwege de jaren ‘80.

Afgelopen maand zijn er 2 studies gepresenteerd over dit onderwerp. Gelukkig hebben ze beiden dezelfde uitslag. Het gaat om de studies ‘Generatie R‘ en ‘Prevent Coeliac Disease‘.

Generatie R

Borstvoeding

In de ‘Generatie R’ studie worden 1679 Rotterdamse kinderen gevolgd die de coeliakiegenen HLA-DQ2 en/of 8 hebben. Onderzoekers verbonden aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum keken of baby’s die lange tijd borstvoeding krijgen minder vaak coeliakie ontwikkelen. Hiermee toetsen ze de hypothese dat bepaalde stoffen in borstvoeding het immuunsysteem van de baby versterken en de kans op coeliakie kunnen laten verminderen. Het blijkt echter niet uit te maken of baby’s korter dan 6 maanden borstvoeding krijgen of langer dan 6 maanden. De kans dat de baby’s coeliakie krijgen is even groot (dit is gemeten op de leeftijd van 6 jaar). 

Gluten introductie

Ook maakt het tijdstip waarop gluten wordt geintroduceerd bij baby’s niet uit. Een andere hypothese stelt namelijk dat wanneer je de introductie van gluten uit zou stellen, je de kans op coeliakie zou vergroten. Hiervoor werd echter geen bewijs gevonden. Er werd geen verschil gevonden tussen baby’s die voor de leeftijd van 6 maanden gluten kregen, en baby’s die na 6 maanden gluten kregen. De kans op coeliakie bleek even groot (gemeten toen ze 6 jaar waren). 

Lees hier de samenvatting van het onderzoek

Bron: Tine op het Coeliakieforum

​Prevent Coeliac Disease (PreventCD)

Gluten introductie

​Tussen 2007 en 2011 werden 944 baby’s uit 8 verschillende landen (Duitsland, Hongarije, Israël, Italië, Kroatië, Nederland, Polen en Spanje) kort na de geboorte geïncludeerd in de studie. Deze baby’s hebben een verhoogd risico op coeliakie omdat zij een eerstegraads familielid (broer, zus, vader of moeder) met coeliakie hebben en één van de erfelijke factoren (genen) voor coeliakie. Dat zijn HLA-DQ2 en HLA-DQ8.
De deelnemende baby’s werden op de leeftijd van 16 weken (gelijk aan 4 maanden) willekeurig verdeeld (geloot) in twee groepen. De ene groep kreeg van de leeftijd van 16 tot 24 weken dagelijks 100 mg gluten, en de andere groep kreeg in die periode dagelijks een placebo (nepmiddel).
Het bleek dat de introductie van gluten bij 16 weken (glutengroep) of bij 24 weken (placebogroep) geen effect heeft op het risico op coeliakie.

Borstvoeding

Van de 944 kinderen hebben 882 kinderen borstvoeding gekregen. Op de leeftijd van 6 maanden kregen 527 (56%) kinderen nog borstvoeding, waarvan 265 (28%) borstvoeding kregen zonder bijvoeding (behalve dan gluten of placebo voor de studie). 
Uit de bevindingen bleek dat borstvoeding geen invloed heeft op de ontwikkeling van coeliakie.

Lees hier de publicatie in het medische tijdschrift the New England Journal of Medicine
Lees hier de Nederlandse samenvatting, speciaal voor niet-medisch geschoolden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *